IIC Skincare & Clinic

03 Ngô Gia Tự, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 09 0909 8669