1. Ưu điểm nổi bật

  • Tạo cằm chẻ tự nhiên, không để lại sẹo

Các chuyên gia thẩm mỹ sẽ tham khám, đo vẽ tỉ lệ dáng cằm kỹ lưỡng giúp tạo cằm chẻ đẹp tự nhiên. Đồng thời, đường rạch tạo cằm chẻ được thực hiện trong khoang miêng nên không để lại sẹo sau phẫu thuật

  • An toàn tuyệt đối, cho hiệu quả trọn đời

Tạo cằm chẻ chỉ là một tiểu phẫu nhỏ, thực hiện đơn giản ở phần mô mềm nên đảm bảo tuyệt đối an toàn, cho hiệu quả trọn đời

  • Thực hiện nhanh

Tạo cằm chẻ thực hiện nhanh trong thời gian khooảng 30 tới 45 phút