2. Đối tượng phù hợp

  • Cằm lẹm hay vểnh
  • Cằm dô nhọn
  • Má hóp
  • Cằm mập có nọng
  • Trường hợp có khuôn mặt hơi vuông, góc cạnh
  • Áp dụng cho cả nam và nữ, tất cả những ai có mong muốn sở hữu chiếc cằm chẻ.