Ưu đãi giá sốc cho dịch vụ triệt lông mùa hè 2016

HÈ TỚI RỒI, TRIỆT LÔNG ĐI BIỂN THÔI

GIÁ TRỌN GÓI CHO 10 LẦN TRIỆT:
- Triệt lông nguyên mặt: 2 triệu
- Triệt lông mép: 1 triệu
- Triệt lông nách: 1 triệu
- Triệt lông nguyên tay: 1,5 triệu
- Triệt lông nguyên chân: 4 triệu
- Triệt lông 1/2 chân: 1,8 triệu
- Triệt lông đùi: 3 triệu
- Triệt lông bụng: 1 triệu tới 3 triệu
- Triệt lông lưng: 2 triệu
- Triệt lông Bikini: 2 triệu